Patienter med cancer och hopp ur deras perspektiv vid palliativ vård
: en litteraturstudie

 • Ann Frostin
 • Tove Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: I Sverige är det 31000 stycken människor som har palliativ vård. Cancer är oftast den vanligaste orsaken till palliativ vård. Palliativ vård handlar om att vårda hela människan och lindra symptom. Hopp är motiverande impuls som driver människan till att hantera svåra och stressiga situationer. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa upplevelser av hopp i palliativ vård vid cancer ur ett patientperspektiv. Metod: Studien är gjord som en allmän litteraturstudie med systemisk ansats. Till hjälp används 14 artiklar. Resultat: Fynden som hittades var överlevnad, mål, framtiden, meningen med livet, relationer till andra, symptom kontroll och självkänsla. Slutsats: Patienten bör få vara delaktig i sin vård och känna tillit till vårdpersonalen. Vårdpersonalen kan hjälpa till med det genom att vara ärlig.

  Tilldelningsdatum2013-feb.-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Marie Nilsson (Handledare), Anna Pålsson (Handledare) & Lars Axelsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • upplevelser
  • hopp
  • cancer
  • palliativ vård

  Citera det här

  '