Patienters behov av samtal med sjuksköterska i primärvården vid psykisk ohälsa
: samt patienters upplevelser av samtalet

 • Annika Granqvist
 • Fabian Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: I Sverige lider 20-40 procent av befolkningen av psykisk ohälsa. Det är den tredje vanligaste orsaken till att söka hjälp i primärvården. Livsförändringar kan leda till psykisk ohälsa och samtalsbehandling kan vara exempel på bearbetning för att förbättra hälsan. Primärvården är den första instansen till psykisk omvårdnad och en av dess uppgifter är förebyggande hälsoarbete. Syfte: Var att beskriva patienters behov av samtal med sjuksköterska i primärvården vid psykisk ohälsa samt vad patienterna upplevde av samtalet. Metod: En allmänlitteratur studie genomfördes som baserades på tio kvalitativa och fem kvantitativa artiklar. Resultat: Patienter beskrev att vid livskris hade de behov av att ha någon som lyssnade och samtalade med. Vid psykisk ohälsa hade patienter ofta somatiska problem och vice versa. Patienterna uppskattade relationen med sjuksköterskan och upplevde i samtalet ökad självkänsla och bättre livskvalitet. Primärvården upplevdes inte kunna tillgodose det behov för samtal som fanns. Patienterna upplevde fördomar kring psykisk ohälsa. Diskussion: Om patienters behov av samtal inte tillgodoses kan deras självkänsla och hälsa försämras. När människors copingmekanismer inte längre räcker till behövs nya synvinklar, då kan samtal vara till hjälp. Ökad tillgång till samtal med sjuksköterska kan medföra förbättrad psykisk hälsa och bidra till minskning av stigma. Slutsats: Patienter känner behov för samtal med sjuksköterska vid psykisk ohälsa i primärvården och upplever lättnad och ökad självkänsla i samtalet. Om det fanns fler sjuksköterskor med inriktning på samtalsbehandling inom primärvården skulle patienters behov kanske bättre kunna tillgodoses. Det vore önskvärt om acceptansen för psykisk ohälsa eftersträvade den inställning som är rådande i samhället vad gäller fysisk ohälsa.

  Tilldelningsdatum2013-feb.-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIrene Persson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykiatri (30215)
  • Hälsovetenskap (303)

  Nyckelord

  • patient
  • behov
  • upplevelser
  • samtal
  • sjuksköterska
  • primärvård
  • psykisk ohälsa

  Citera det här

  '