Patienters erfarenheter av att leva med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) - en litteraturstudie

 • Tony Olofsson
 • Fredrik Persson
 • Ingrid Sonesson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom som karaktäriseras av nedsatt lungfunktion. Det finns olika orsaker till sjukdomen, varav rökning är den dominerande. KOL påverkar inte bara patienters fysiska hälsa, utan även deras psykiska och sociala välbefinnande. Kunskapen kring patienters erfarenheter av KOL är otillräcklig, för att sjukvårdspersonal skall kunna bemöta patienter på ett professionellt sätt krävs en ökad kunskap. Syfte: Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom. Metod: Litteraturstudien grundades på 16 kritiskt granskade vetenskapliga artiklar, där både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades. Resultat: I resultatet framkom hur KOL påverkade patienter, både fysiskt, psykologiskt och socialt samt hur patienter anpassade sig i det dagliga livet. Diskussion: Det framkom både likheter och skillnader i artiklarna. Sjuksköterskor måste ha ett professionellt förhållningssätt samt hålla sig ajour med ny forskning kring sjukdomen.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '