Patienters rökvanor, deras motivation till rökavvänjning samt om de har blivit tillfrågade om sina rökvanor av tandvårdspersonal

 • Njomze Prekadini
 • Lindita Beciri Haziri

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie var att undersöka rökvanor och motivation till rökavvänjning hos patienter vid tandvårdsklinik. Ytterligare ett syfte var att undersöka om patienterna blivit tillfrågade av tandvårdspersonalen om sina rökvanor.

  Tjugutvå patienter från en studentklinik och tjuguen patienter från en folktandvårdsklinik i södra Sverige deltog i studien. Deltagarna bestod av 58 % män och 42 % kvinnor. Datainsamlingen genomfördes med användning av en enkät som var riktad till rökare. Enkäten besvarades i samband med ett tandhygienistbesök.

  Patienterna uppgav att de rökte mellan åtta och tolv cigaretter per dag och hade rökt mellan  5-15 år. Mer än hälften av patienterna började röka på grund av grupptryck eller kompisar. Patienterna kunde tänka sig att sluta röka i framtiden, för att undvika munhälsoskador och dem flesta av rökarna vill försöka sluta röka utan hjälp. Den allmänna hälsan respektive munhälsan upplevdes som bra eller mycket bra av samtliga 43 respondenter. De vanligaste problemen med munhälsan var muntorrhet, svarta bruna beläggningar på tänderna samt gingivit.

  Denna enkätstudie visar att många av dem som rökte började röka på grund av att personer i deras omgivning rökte. Att sluta röka för att undvika munhälsoskador var mycket viktigt/viktigt för patienterna. Motivationen till rökstopp varierade bland patienterna. Det var svårt för många av de att hålla sig rökfria. Studien visar även att det var fler tandhygienister än tandläkare som frågade patienterna om deras rökvanor och informerade om rökavvänjning.

  Tilldelningsdatum2011-jan.-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePia Andersson (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

  Nyckelord

  • oral hälsa
  • patienter
  • rökavvänjning
  • rökning
  • tandhygienist
  • rökvanor

  Citera det här

  '