Patienters upplevelse av omvårdnad på en akutmottagning
: In an Emergency Department

 • Lisa Gustafsson
 • Maja Norling

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Hög omsättning av patienter och ett högt arbetstempo på en akutmottagning gör det svårt att etablera en relation. Det har visat sig att det tekniska genomförandet går före omvårdnaden. Mötet spelar en central roll för omhändertagandet vilket bör präglas av medmänsklighet, trygghet och omtanke.Även god kommunikation är en förutsättning för god omvårdnad.

  Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelse av omvårdnad på en akutmottagning.

  Metod:En allmän litteraturstudie, där vetenskapliga studier sökts i databaser varav 13 stycken valts ut.Studierna granskades, analyserades och resultatet delades in i fyra teman.

  Resultat: De fyra teman är: Patienters upplevelser av medverkan, upplevelser av information, upplevelser av stöd och upplevelser av miljö. Medverkan påverkades framförallt av av hur vårdpersonal väljer att integrera patienter i vården. Upplevelsen av information handlar om och hur informationen ges till patienter. Stöd innebär hur vårdpersonalen visar intresse och uppmärksammar patienters behov, även vårdpersonalens attityder. Upplevelse av miljö innefattar bland annat hur miljön påverkar patienters integritet.

  Slutsats: Patienters upplevelse av omvårdnad på en akutmottagning har visats sig påverkas av de fyra identifierade teman. Vårdpersonal kan förväntas ha ett holistiskt synsätt och använda personcentrerad vård för att patienters upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Tilldelningsdatum2011-maj-04
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLena Wierup (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • patient
  • upplevelse
  • sjuksköterska
  • akutmottagning
  • omvårdnad.

  Citera det här

  '