Patienters upplevelser av humor i vården
: en litteraturstudie

 • Sofia Jönsson
 • Pernilla Magnusson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Humor ingår i kategorin kommunikation som är viktig i omvårdnadsprocessen. Definiera humor kan vara svårt och i studien definieras humor som en karaktärsegenskap där individen har ett sinne för det roliga och syftet är att bjuda in till skratt. Humor är personligt och kan ses som ett universellt språk. En produkt av humor är skratt som har många positiva fysiologiska effekter i kroppen. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av humor i vården. Metod: En allmän litteraturöversikt med utgångspunkt i kvalitativa artiklar gjordes. Artiklarna hittades i omvårdnadsinriktade databaser. För att svara på syftet identifierades 16 artiklar. En induktiv analys genomfördes för att skapa en ny helhet. Resultat: De tre centrala fynden som identifierades var: humor förbättrade omvårdnaden, humor underlättade och påverkade relationen och humor användes som lindring. Slutsats: Rätt användning av humor förbättrar livskvalitén för patienter och kan användas som ett hjälpmedel genom sin sjukdom eller skada. Humor hjälper till att skapa och stärka relationer. Eftersom en exakt definition av humor saknas är det svårt att mäta och undersöka. Fler grundliga studier behövs. 

  Tilldelningsdatum2016-dec.-29
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSusanne NIlsson (Handledare) & Inga-Britt Lindh (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • humor
  • patientperspektiv
  • litteraturstudie

  Citera det här

  '