Patienters upplevelser efter en överviktsoperation

 • Jane Fridman

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Överviktsoperationer ökar i stadig takt med att övervikt och fetma ökar. Samtidigt beskriver patienterna upplevelser av en stigmatiserad  livsvärld som påverkar deras självbild och självidentitet. Patienterna erbjuds olika behandlingsmetoder som kost, fysisk aktivitet och förändrade  beteendemönster. Men den slutliga behandlingsformen blir ofta kirurgisk metod som innebär att minska magsäcken med målet att reducera vikt och ge patienterna möjlighet till en god livsstil.                  Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser efter en överviktsoperation. Metod: En litteraturstudie med nio kvalitativa artiklar. Resultat: Resultatet framkom som tre kategorier som belyser patienters upplevelser efter en överviktsoperation: Förändrade känslor till kroppen, Förändrat ätbeteende, Sociala reaktioner och förändringar. Slutsats: Eftersom upplevelserna av överviktsopererade patienters livsstilsförändring är varierande, är stöd och hjälp av vårdpersonal ett behov som behöver utvecklas.

  Tilldelningsdatum2016-sep.-29
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Marie Bjurbrant Birgersson (Handledare) & Ann-Christin Janlöv (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • fetma
  • överviktskirurgi
  • patient
  • upplevelser

  Citera det här

  '