Patienters upplevelser i väntan på en levertransplantation

 • Emmely Hillsäter Johansson
 • Jannicke Hallenborg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

   

  Bakgrund: Väntelistorna för de patienter som står i kö för en levertransplantation blir allt längre i alla länder runt om i världen. Väntetiden upplevs för patienterna som en psykiskt och socialt påfrestande tid eftersom det är oklart om och när ett organ som passar blir tillgängligt. Det är viktigt att sjuksköterskan antar utmaningen att möta lidandet och den lidande människan och bidra till att minska detta. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa och beskriva patienters upplevelser i väntan på en levertransplantation. Metod: Litteraturstudien bygger på totalt 10 kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Att bli uppsatt på väntelistan för en ny lever upplevdes av många patienter som en enorm lättnad och de fick en känsla av hopp samtidigt som det innebar en fysisk och psykisk begränsning i tillvaron. Rädsla och ångest på grund av ovissheten var också ett stort problem för deltagarna. Informationen och stödet ansågs vara viktigt under väntetiden. Diskussion: Upplevelsen av förändrad självbild och identitet, ångest samt behovet av information och stöd i väntan diskuterades och kopplades samman med Joyce Travelbees omvårdnadsteori samt sjuksköterskans kompetens. Slutsats: För att kunna utveckla omvårdnaden kring patienter som väntar på en levertransplantation krävs det mer forskning som belyser upplevelsen av väntan före en levertransplantation.

   

  Tilldelningsdatum2010-juni-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLena Helander (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • patient
  • upplevelser
  • väntan
  • levertransplantation

  Citera det här

  '