Pedagogens betydelse för barns lek

 • Marina Olsson
 • Sofie Widerberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att se hur pedagogerna förhåller sig till lek och hur de agerar i den. Studien tar upp olika lekteorier där bland annat Piaget, Erikson, Vygotskij och Bateson nämns. Den tar även upp pedagogens roll i leken där den vuxne är barnets första lekkamrat, pedagogen som bekräftar och skyddar leken, som tar en roll och som avbryter leken. Metoden för datainsamlingen var observationer och ostrukturerade intervjuer. Urvalet bestod av sex pedagoger på en förskola i södra Sverige. Resultatet visade att pedagogerna styr, avbryter och stödjer barnens lek både på ett medvetet och omedvetet sätt. Vi finner att en intressant fortsättning på vår studie kan vara att undersöka pedagogernas medvetenhet om styrning av barnens lek och hur det påverkar lekklimatet.

  Tilldelningsdatum2006-dec-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '