Pedagogens roll i elevers utveckling inom bild och form

 • Sandra Jönsson
 • Åsa Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I dagens samhälle påverkas vi allt mer av bilder runt omkring oss. Trots det har bilden ett väldigt litet utrymme i skolan. Detta arbete tar upp hur pedagogens syn på bildämnet kan påverka undervisningen. Undersökningen grundar sig på intervjuer som genomförts med sex pedagoger som undervisar i bild och form. För att ge en helhetsbild av hur verkligheten är har de intervjuade pedagogerna olika utbildningar och undervisar i olika åldrar, allt från tidigt på lågstadiet och ända upp på högskolenivå. Syfte med undersökningen är att ge en inblick i hur bildämnet används i skolan och hur pedagogen kan påverka ämnet. Undersökningen fokuserar även på hur medvetna de intervjuade pedagogerna är om vad läroplanen och kursplanen tar upp inom bild och form. Resultatet från intervjuerna ställs mot vad litteraturen tar upp inom ämnet och analyseras utifrån både litteraturen och våra egna åsikter. Undersökningen visar bland annat på att de intervjuade pedagogerna anser att bilden är mycket viktig i skolan, men även på en viss bristande kunskap när det gäller styrdokumenten för bild.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '