Pedagogens roll vid läs- och skrivsvårigheter

 • Camilla Karström
 • Anna Thorsén

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I vårt examensarbete har vi valt att skriva om läs- och skrivsvårigheter där vårt syfte är att undersöka vad pedagogen kan erbjuda och göra i klassrummet för elever med läs- och skrivsvårigheter. Läs- och skrivsvårigheter är Sveriges vanligaste handikapp (Gustafsson, 1990- talet). I litteraturavsnittet tas bland annat upp att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå utbildningsmålen. Om alla ska lyckas nå målen måste skolorna erbjuda lämpliga hjälpinsatser. Vi tar även upp en historisk bakgrund och vilka hjälpmedel som finns för att underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter. I forskningsavsnittet intervjuar vi sex pedagoger på olika skolor, detta för att få svar på vårt syfte och problempreciseringen. Resultatet visar att den resurs som mest används på skolorna är specialpedagogen där utöver försöker pedagogerna variera undervisningen och anpassa texter till elevernas nivå. I diskussionen och slutsatsen diskuteras resultatet kring vår undersökning som visar att fler resurser behövs i skolan. Det visar även på att pedagogerna saknar utbildning inom detta område men skulle gärna vilja ha det.

  Tilldelningsdatum2005-feb.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '