Pedagogens vikt på sikt
: Pedagogernas tankar kring leken på fritidshemmet ur ett genusperspektiv

 • Madeleine Scharnell
 • Krister Stjärnkvist

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med denna rapport är att studera leken på fritidshemmet ur ett genusperspektiv. Utgångspunkten är forskning kring genus i leken. I studien har tre fritidspedagoger intervjuats. I intervjuerna framgår att fritidspedagogerna uppfattar att eleverna fortfarande väljer könsbundna lekar men att det håller på att förändras och att eleverna allt oftare väljer utifrån det egna intresset. Pedagogerna i studien tycker att de kan se förändring av könsmönster och könsroller och att lekarna inte är så könsbundna som de varit tidigare.

  Tilldelningsdatum2015-dec.-21
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKenny Schylander (Handledare) & Charlotte Tullgen (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)
  • Genusstudier (50902)

  Nyckelord

  • fritidshem
  • fri lek
  • fritidspedagog
  • genus
  • lek

  Citera det här

  '