Pedagogernas roll på fritidshemmet – i barns fritt valda aktiviteter

 • Josefine Olofsson
 • Jeanette Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med detta arbete är att studera pedagogens roll i den fritt valda aktiviteten på fritidshemmet. En kvalitativ studie har gjorts på två olika fritidshem vilken har bestått av observationer gjorda med anteckningar. Observationerna visar vad pedagogerna gjorde när barnen hade fritt valda aktiviteter samt hur de bemötte barnen i dessa. Litteraturgenomgången tar upp vad forskare och författare säger om fritidshemmet och fritidspedagogen. Den tar även upp vad lek respektive fri lek innebär samt pedagogens roll i dessa. Avslutningsvis knyts litteraturen samman genom att ta upp hur leken på fritidshemmet ser ut. Studien visar att pedagogerna på fritidshemmet ofta sysselsätter sig med sysslor som inte barnen är delaktiga i. När barnen har fritt valda aktiviteter måste de ägna sig åt kökssysslor och planering. Tiden räcker inte till för att deltaga och påverka aktiviteterna som barnen ägnar sig åt. Vid de tillfällen pedagogerna deltar i fria aktiviteter är det oftast barnen som bjuder in dem i sin lek. Leken är på barnens villkor och det är barnens regler som gäller om de vuxna deltar i leken.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '