Pedagogers bemötande av barn vid lämning på förskolan

 • Josefine Johnsson
 • Annette Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bemötande är idag något som har en stor betydelse i förskolans verksamhet. Framförallt har

  föräldrarna idag mer kunskap om vilka rättigheter de har vad det gäller bemötande. För att

  barnen ska få en bra start på dagen är deras lämning på förskolan en viktig faktor, det är

  avgörande för hur resten av dagen kommer att bli. Syftet med studien har varit att undersöka om pedagogernas bemötande skiljer sig beroende på vilken utbildning man har.

  Undersökningen grundar sig på en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har gjorts och systematisk observation med ett observationsschema som hjälpmedel. Resultatet visade att vad pedagogerna har för utbildning inte är avgörande för hur man bemöter barnen, däremot handlar det om personlighet och vilken inställning man har till bemötande. Det framkom även att alla åtta intervjupersonerna var överens om hur en lämning på förskolan ska gå till och hur man bör bemöta barnen. Genom observationerna framkom det att deras syn på bemötande och lämning inte alltid stämmer överens med hur pedagogerna bemöter barnen. Det framkom även att en faktor som ibland är avgörande för hur pedagogerna bemöter barnen är stress.

  Tilldelningsdatum2009-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '