Pedagogers delaktighet i barns lek på förskolegården

 • Jenny Nilsson
 • Maria Dehlin

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Syftet med denna undersökning var att undersöka pedagogers delaktighet i barns lek på förskolegården. Fokus under observationerna var att undersöka vad pedagogerna gjorde när  barnen vistades på förskolegården, om pedagogerna deltog i leken och på vilket sätt de deltog. Vi utgick ifrån ett sociokulturellt perspektiv, då samspel och kommunikation var de centrala begreppen i observationerna. Undersökningen byggdes på observationer som en kvalitativ metod, eftersom undersökningen gick ut på att observera pedagogers delaktighet i barns lek. Målet för observationerna var att skapa en helhetsbild över utevistelsen, och få svar på frågeställningarna. Resultatet blev att pedagogerna var delaktiga i barnens lek till viss del genom att aktivt delta i leken, till exempel genom att leka i sandlådan eller leka med bokstäver tillsammans med barnen. Samtidigt lät pedagogerna barnen leka för sig själv, utan någon pedagogs inblandning i leken. Ofta var det barnen som påkallade pedagogernas uppmärksamhet till delaktighet i leken, men det hände också att pedagogerna påkallade barnens uppmärksamhet för att inspirera de till lek. Pedagogers synsätt och förhållningssätt hade betydelse till hur delaktiga de var i barnens lek på förskolegården.

  Tilldelningsdatum2012-okt.-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLaila Gustavsson (Handledare) & Agneta Ljung Djärf (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • pedagoger
  • delaktighet
  • förskolegård
  • lek

  Citera det här

  '