Pedagogers syn på bildämnets betydelse för språkutveckling

 • Lina Åberg

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Undersökningens syfte är att ta reda på vad pedagoger anser vara kvalitativ undervisning och hur pedagoger ser på bildämnets betydelse för barns språkutveckling och inlärning och hur detta speglar sig i skolan. Undersökningen fokuserar på åldrarna 9-12 år. De genomförda intervjuerna gjordes på sex pedagoger på två grundskolor i Skåne. De besvarade frågor utifrån sin syn på bildämnets betydelse för språkutveckling, vad kvalitativ undervisning var för dem och hur de använde bilden i ämnesövergripande arbetsmetoder. Resultatet av intervjuerna visade att pedagogerna ansåg att bilden var betydelsefull för barns språkutveckling för att få ett sammanhang och kvalité i undervisningen. Pedagogerna anser att kvalitativ undervisning är när de ger eleverna en helhet att arbeta tematiskt och ämnesintegrerat, pedagogerna använder olika metoder, för att individanpassa. Slutsatsen av arbetet är att det finns både för- och nackdelar med att integrera bilden och skapandet i undervisningen. Det beror helt på vilka elever som man undervisar, alla metoder är inte för alla elever, en individanpassad och varierad undervisning främjar språkutveckling.

  Tilldelningsdatum2010-feb.-01
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCamilla Ohlsson (Handledare) & Claes-Göran Wenestam (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nyckelord

  • ämnesövergripande
  • skapande
  • bild
  • språkutveckling
  • inlärning.

  Citera det här

  '