Pedagogers syn på social kompetens - en undersökning i förskola och skola

 • Maria Larsson
 • Cecilia Birgersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka pedagogers syn på social kompetens i förskola och skola. Vi vill se om det skiljer sig åt mellan förskola och skola. Metoden som vi använt oss av är kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer är genomförda med sex stycken pedagoger på två olika skolor under vår VFU-period. Vi ställde frågor till varje pedagog som bl.a. handlade om hur de använder sig av samma sociala kompetens i yrkeslivet som privat, och om de tror att det finns några skillnader mellan förskola och skola när det gäller den sociala kompetensen. Resultatet som framkom av dessa intervjuer visade att pedagogernas syn på social kompetens inte skiljer sig nämnvärt åt i förskola och skola.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '