Pedagogers uppfattning om bild- och teckenkommunikation i förskolan

 • Rebecka Göransson
 • Nilsson Rebecca

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Följande studien handlar om pedagogers uppfattningar om bild- och teckenkommunikation i förskolan. Studien utgår från kvalitativa intervjuer med sammanlagt sex förskollärare. Syftet med denna studie är att undersöka och få en fördjupad kunskap kring hur en strategiskt utvald grupp förskolepedagoger uppfattar det egna arbetet med bild- och teckenkommunikation med språkutvecklande syfte. Följande studie tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, där fokus ligger på Vygotskij teorier om språk, samspel och lärande. En betydande slutsats vi drar är att bild och tecken är stora potentiella källor, som hjälpmedel till språket. Resultatet av studien är att bild och tecken är kraftfulla uttrycksmedel som stimulerar och bidrar på flertal sätt till en utvecklig av bars språkliga förmåga. Resultatet visar även på att bild och teckenanvändningen gynnar barns språkutveckling.

   

  Tilldelningsdatum2013-feb.-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHåkan Sandgren (Handledare) & Sapir Yair (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • kommunikation
  • språkutveckling
  • förskola
  • bild
  • tecken
  • vygotskij
  • artefakter

  Citera det här

  '