Pedagogers uppfattningar om rörelse i två förskolor och vad barn tycker är roligt att göra som knyter an till rörelse

 • Marie Jönsson
 • Ann-Christin Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Examensarbetet handlar om rörelse i förskolan. I bakgrunden belyses rörelsens betydelse ur olika perspektiv, barns lek och pedagogernas skyldighet att främja rörelse. I undersökning, som är gjord på två förskolor, intervjuade vi 10 pedagoger om deras uppfattning och arbetssätt kring rörelse och 24 barn vad de tycker om att göra som knyter an till rörelse. Vi jämförde barnens svar med pedagogernas. Pedagogerna arbetar med rörelse både inne och ute, fritt och planerat. De sätter barnen i fokus vid planeringen. Barnens svar var starkt knutna till rörelse genom till exempel lek, och pedagogerna var medvetna om vad barnen helst gör.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '