Pedagogisk dokumentation
: ”Det går liksom inte att komma ur spår och det är ju ett hjälpverktyg, det hjälper till”.

 • Maria Berqguist
 • Maria Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Examensarbete kring pedagogisk dokumentation där syftet har varit att undersöka hur några förskollärare uppfattar begreppet, hur de arbetar med det och vilka eventuella hinder som kan uppstå. Semistrukturerade gruppintervjuer av förskollärare i par och en grupp om tre förskollärare användes. En fenomenografisk ansats för genomförande av examensarbetet för att synliggöra den variation av uppfattningar som funnits bland respondenterna.Resultatet visade att det måste finnas ett gemensamt förhållningssätt och förståelse för de teorier som skapar plattformen för den pedagogiska dokumentationen. Det krävs att den pedagogiska dokumentationen aktivt används i praktiken och barnen måste bli en del av den pedagogiska dokumentationen såväl genom delaktighet kring innehållet som i reflektioner kring genomförda aktiviteter. Det krävs stöd från en chef som är väl insatt i begreppet.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGisela Hofmann (Handledare) & Lena Bäckström (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • pedagogisk dokumentation
  • systematiskt kvalitetsarbete
  • lärprocesser
  • uppföljning
  • utvärdering
  • förskola

  Citera det här

  '