Pedagogisk dokumentation
: hur uppfattas arbetssättet av förskolepersonal samt vilka kritiska och etiska aspekter finns det?

 • Emma Jensen
 • Caroline Kronvall Pedersen

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  I läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) lyfts vikten av att pedagoger kontinuerligt dokumenterar och utvärderar den pedagogiska verksamheten. Syftet med denna studie är att syliggöra förskolepersonals olika uppfattningar av pedagogisk dokumentation samt kritiska och etiska aspekter. Studien är utformad från en fenomenografisk ansats vilket innebär att individers uppfattningar är i fokus. Studien är baserad på sex pedagogers uppfattningar av arbetssättet.  Resultatet tyder på att det finns olika sätt att se på vad pedagogisk dokumentation innebär och vad dess syfte är. Reflektion uppfattas vara en central del och är avgörande för om dokumentationen är pedagogisk eller ej. Resultatet visar även att tiden upplevs vara en kritisk aspekt i förskoleverksamheter. Pedagogisk dokumentation upplevs antingen vara tidskrävande eller underlättande i verksamheten. En etisk aspekt som lyfts fram är om personalen bör fråga barnen om de vill medverka i dokumentationen eller ej. Med denna studie vill vi ge en fördjupad kunskap om vad det finns för olika uppfattningar av pedagogisk dokumentation. 

  Tilldelningsdatum2014-feb.-18
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBritten Ekstrand (Handledare) & Vanja Lozic (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • reggio emilia
  • pedagogisk dokumentation
  • förskolan
  • kritiska aspekter
  • etiska aspekter

  Citera det här

  '