Pedagogiska miljöer i förskolan ur några pedagogers perspektiv

 • Frida Persson
 • Sofia Wrang

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med denna kvalitativa studie är att få syn på pedagogers perspektiv på förskolans pedagogiska miljö, samt de möjligheter miljöerna erbjuder barnen. Teorierna som används i detta examensarbete är det postmoderna perspektivet och det sociokulturella perspektivet. Metoden för denna studie är intervjuer. Med det har det framkommit ett resultat som bland annat visar på att en pedagog behöver vara närvarande och med det observant. En pedagogisk miljö behöver även vara föränderlig och utforskande, vilket ni kommer kunna läsa mer om längre fram i arbetet. Utifrån teorierna och olika litteraturer har vi fått mer kunskap om de olika begrepp som framkommit i vårt resultat.

Tilldelningsdatum2019-mars-18
OriginalspråkSvenska
HandledareAngerd Eilard (Handledare) & Adam Droppe (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • pedagogisk miljö
 • lärmiljö
 • närvarande pedagog
 • postmoderna
 • sociokulturella
 • pedagogiskt material

Citera det här

'