Pedagogiskt drama - dess roll i undervisningen

 • Ida Nilsson
 • Anna Rozko

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I detta arbete undersöks pedagogiskt drama och dess roll i undervisningen. Tyngdpunkten läggs på pedagogiskt drama som ett komplement till de teoretiska ämnena i skolan. För att kunna möta alla elever på deras individuella nivå är det viktigt att som pedagog kunna vara kreativ och tillgodose elevernas olika behov med hjälp av varierad undervisning. Här kan pedagogiskt drama vara en metod för att förstärka abstrakt tänkande med hjälp av aktiv handling. I denna undersökning ges det svar på hur pedagogiskt drama kan användas för att stimulera lärande. En kvalitativ metod har valts som utgångspunkt för undersökningen. Sex stycken pedagoger med erfarenheter av metoden har jämförts med litteratur om ämnet samt att kopplingar till styrdokument har gjorts. Huvudresultatet har framkommit som att pedagogens individuella intressen och värderingar är grunden för att alternativa uttryckssätt ska förekomma i klassrummet. Den empiriska delen redogör för undersökningens analys och diskussion. En sammanfattning avslutar detta examensarbetet.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '