Penningtvättslagen
: i bakhuvudet på revisorn

 • Lars Granberg
 • Linn Höglund

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsens syfte är att ta reda på enskilda revisorers uppfattning om penningtvättslagens eventuella påverkan på revisorns arbete och kundrelation. Dessutom undersöker uppsatsen enskilda revisorers syn på om de anser att de har förutsättningarna som krävs för att följa penningtvättslagen. Studien har genomförts med en kvalitativ undersökningsmetod. Fem revisorer med lång erfarenhet inom revisionsbranschen har blivit intervjuade och därmed bistått med sina åsikter.

  Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är revisorer skyldiga att granska och anmäla transaktioner som kan misstänkas vara penningtvätt eller finansiering av terrorism. Revisorerna är även skyldiga att ha god kundkännedom, vilket bland annat innebär att de skall göra noggranna identitetskontroller. Från en del håll har det dock framkommit åsikter om att det inte är problemfritt att involvera revisorer i lagstiftningen mot penningtvätt.

  Den genomförda undersökningen visar att majoriteten av de intervjuade revisorerna inte ser några direkta problem med att vara involverade i penningtvättslagen. Åsikterna är dock delade och några är kritiska till lagstiftningen. Slutsatserna av studien är att majoriteten av respondenterna inte ser att lagen påverkar relationen till klienten. De anser vidare att lagen innebär mer arbete, men detta ser revisorerna inte som särskilt påfrestande. Revisorerna som har deltagit i studien anser själva att de har goda förutsättningar att följa lagen.

  Tilldelningsdatum2010-sep.-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLeif Holmberg (Handledare) & Bengt Göransson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • penningtvätt
  • revisor

  Citera det här

  '