Performance Management- En studie av hur chefer och medarbetare upplever Performance Management på ett större företag

 • Sara Naremark
 • Caroline Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Performance management innebär att rikta hela organisationens energi genom att sätta mål för medarbetare som ligger i linje med organisationens strategi. Genom att på detta sätt öka tydligheten kan organisationen förbättra prestationer och öka dess möjligheter för utveckling mot konkurrenskraftighet på kort och lång sikt.

  Ändamålet med denna uppsats var att genom två undersökningar kartlägga hur chefer respektive medarbetare upplever att arbeta med performance management och genom det och en litteraturstudie få en bild av begreppet. Kartläggningen gjordes med både enkäter till medarbetare och intervjuer med chefer. Från enkätsvaren framkom att respondenterna upplevde målen som motiverande och att det fanns en öppen dialog inom organisationen. Både hos medarbetarna och cheferna verkar det finnas en viss oklarhet kring begreppets syfte. I resultatet visas att cheferna hade en positiv inställning till verktyget men att de upplevde svårigheter med att sätta och utvärdera mål. Cheferna upplevde också att det fortfarande fanns mycket att utveckla i processen på Tetra Pak och att det behövs åtgärder för att motivera medarbetarna i processen.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '