Peroperativ kommunikation
: En litteraturstudie med metasyntes

  • Lina Holmqvist
  • Emma Mattsson

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Bakgrund: Varje år drabbas 25 000 patienter av vårdskador i Sverige och 70 % av dem beror på brister i kommunikation. Peroperativ miljö är komplex, steril miljö med högteknologi och flera olika professioner som ska samarbeta. Dessa faktorer ställer höga krav på specialistsjuksköterskor att utföra sin profession i riktlinje med de etiska koderna och upprätthålla patientsäkerhet. Syfte: Syftet var att beskriva specialistsjuksköterskors erfarenheter av peroperativ kommunikations inverkan på patientsäkerhet. Metod: En litteraturstudie med metasyntes enligt Bettany-Saltikov och McSherry. 14 studier som publicerats senare än år 2016 inkluderades efter systematiska sökningar i Cinahl, PubMed, PsycInfo och Google Scholar. Studierna kvalitetsgranskades enligt Willman et al. protokoll. Resultat: Metasyntesen utmynnade i två teman och sex subteman. Specialistsjuksköterskor upplevde att god kommunikation, speciellt systematisk kommunikation, främjade patientsäkerhet. Det fanns dock hinder för kommunikation, som hierarkier och arbetsmiljö. Med rätt förutsättningar, som stabilitet och tillit i operationslaget, fungerande peroperativ kommunikation som bäst Slutsats: För att upprätthålla patientsäkerhet peroperativt är systematiskt kommunikation ett bra verktyg. Ett personcentrerat förhållningssätt bör eftersträvas för att främja både profession och patientsäkerhet.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLars Axelsson (Handledare) & Gerd Röndahl (Examinator)

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Kommunikation
  • peroperativ
  • patientsäkerhet
  • specialistsjuksköterska

Citera det här

'