Personalchefer och personalstrategers syn på kompetens och kompetensutveckling i en tid av generationsväxling

 • Else Håkansson
 • Johan Olofsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Generationsväxlingen inom arbetslivet knackar på dörren och framförallt är det kommunerna

  som kommer att förlora en stor grupp 40-talister inom de närmsta åren.

  Vi vill ta reda på i vilken utsträckning personalcheferna anser att kommunerna har några

  strategier inför generationsväxlingen i samband med att kompetens kommer att försvinna ur

  organisationen. Studien är gjord med kvalitativ metod i en flerfallsstudie och har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer av fem personalchefer och personalstrateger.

  Resultaten visar att man i samband med generationsväxlingen inte har några officiellt uttalade övergripande strategier, men att man aktivt arbetar med denna fråga inom teknisk sektor och framförallt då på kommunernas vatten- och reningsverk. Här sker kunskapsöverföring genom en lång introduktion och kompetensutveckling. Dessutom finns det ett flertal satsningar på chef- och ledarskapsutveckling. Generationsväxlingen kommer att innebära att ett stort mått av erfarenhetskompetens kommer att försvinna ifrån organisationen. Vidare upplever personalcheferna och personalstrategerna att personalförsörjningsplaner och strategier kring rekrytering är viktiga framtidsfrågor.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '