Personers upplevelse av att leva med anorexia nervosa

 • Sandra Kristiansson
 • Alexandra Paulsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Anorexia nervosa innebär att under en tid avsiktligen undvika intag av kaloririk föda. Ofta går även kroppsaktiviteten till överdrift. Statistik visar på att en procent av Sveriges befolkning i åldrarna 13-30 har diagnosen. Då sjukdomen inte är ovanlig är det av stor vikt att sjuksköterskan har kunskap om sjukdomen och personernas upplevelse. Syfte: Personers upplevelse av att leva med anorexia nervosa. Metod: En systematisk och strukturerad litteraturstudie. Resultat: Det var lättare att underhålla anorexin än att ta tag i sjukdomen på grund utav ett inre kaos av känslor. Att leva med ständig kontroll och identifiera sig med sjukdomen var vanligt. Stöd från personal och närstående var av betydelse och brist på detta upplevdes som negativt i återhämtningen. Diskussion: Personerna med anorexia nervosa upplevde det som att de skapade en ny identitet som gav de mening med livet. Personerna önskade att få förståelse och stöd från närstående och personal, för att kunna tillgodose sig en god återhämtning. Slutsats: För att uppnå en optimal omvårdnad krävs det att sjuksköterskan utgår från en personcentreradvård och ökar sin förståelse för anorexia nervosa.

  Tilldelningsdatum2015-juni-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEllinor Edfors (Handledare) & Kerstin Blomqvist (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • anorexia nervosa
  • upplevelse
  • personer
  • omvårdnad

  Citera det här

  '