Personlig utveckling genom eget ansvar och socialt stöd
: en intervjustudie om arbetslösa ungas egna upplevelser av deltagandet i projektet Vita Villan

 • Sara Lindeberg
 • Marika Rydén

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Arbetslöshet har visats medföra effekter på folkhälsan. Arbetslösheten är för tillfället stor isamhället och det är främst unga som drabbas. Till följd av detta har Tranemo kommun startatprojektet Vita Villan med syfte att främja arbetslösa ungas välmående och förbättra derasmöjligheter till sysselsättning. Det finns många sätt arbeta på då människor påverkas på olikasätt och i olika sammanhang. Sociala faktorer och individens upplevelser inverkar påarbetslöshetens konsekvenser. Syftet med studien var att undersöka deltagarnas upplevelser avprojektet samt hur Vita Villan har påverkat dem. Studien bygger på åtta enskilda intervjuermed deltagare från Vita Villan. Resultatet visade att deltagarna överlag upplevde projektetVita Villan som positivt. Deltagarna fick hjälp med att utforma ett CV och de kände att de fåttsocialt stöd från både handledare och övriga deltagare. Det som betydde allra mest var självasysselsättningen, att ha någonstans att tillbringa sin vardag. Slutsatsen blir därför att den härtypen av projekt kan medföra positiv påverkan på deltagarnas psykiska hälsa men även attarbetssättet kan utvecklas för att bli mer effektivt, bland annat kan förbättringar ske genommer individanpassat stöd och större utrymme för egen aktivering. Fler studier behövs för attkvalitetssäkra arbetsmetoderna och säkerställa arbetets effekter.

  Tilldelningsdatum2010-juli-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngemar Andersson (Handledare), Bengt Selghed (Handledare), Elisabet Malmström (Examinator) & Göran Ejlertsson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)
  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • ungdomsarbetslöshet
  • socialt stöd
  • arbetsmarknadspolitiska projekt
  • psykisk hälsa
  • sysselsättning
  • social påverkan

  Citera det här

  '