Personliga faktorers inverkan på vilken typ av belöningar individer motiveras av
: en kvantitativ studie med fokus på försäkringsbranschen

 • Jespher Ericsson
 • Ivan Zezov

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att förklara hur personliga faktorer inverkar på vilken typ av belöningar individer motiveras av. Studien har en kvantitativ ansats där vi samlat in empiri via enkäter. Respondenterna är kundtjänstmedarbetare inom försäkringsbranschen. Studien inleds med en bakgrund, problematisering och syfte. Vidare skriver vi i den teoretiska referensramen om belöningar, belöningssystem, behovsteorier och om personliga faktorers inverkan. Vi går in djupare på monetära och icke-monetära belöningar, Maslows & McClellands behovsteorier och hur kön, civilstånd, ålder och om man har barn eller inte inverkar på vilken typ av belöningar man motiveras av. Resultatet visar att personliga faktorer har inverkan på hur man motiveras. Flera signifikanta skillnader kunde fastställas och det visar sig att vissa grupper motiveras mer av monetära belöningar och andra grupper motiveras mer av icke-monetära belöningar.  

  Tilldelningsdatum2021-jan.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEva Lövstål (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Nyckelord

  • monetär
  • icke-monetär
  • inställning
  • belöningar
  • belöningssystem
  • behovsteori
  • motivation
  • kön
  • ålder
  • civilstånd
  • förälder
  • försäkringsbransch

  Citera det här

  '