Personlighet hos ultralöpare och cyklister
: En jämförande studie av the Big Five hos deltagare i Ultravasan och Cykelvasan 2015

 • Emelie Bröms
 • Andreas Hultenmo

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Allt fler människor deltar i lopp som sträcker sig över långa distanser. Denna studies syftevar att undersöka om dessa människors personligheter skiljer sig åt beroende på vilkengren de deltar i, och i så fall på vilket sätt. Med utgångspunkt i femfaktorteorin (Big Five)och med hjälp av ett självskattningsformulär, Revised NEO Personality Inventory, undersöktesoch jämfördes 214 löpare i Ultravasan 2015 och 145 cyklister i Cykelvasan 2015.Frågeställningen som föranledde arbetet var ifall löparnas personlighet skiljer sig från cyklisternas.Resultaten visade att löpare har en högre grad öppenhet i jämförelse med cyklisterna.Löparna hade även en lägre grad av extraversion i förhållande till cyklisterna,en skillnad som var statistiskt signifikant. Generellt sett visade resultaten små skillnadermellan löpare och cyklister.

  Tilldelningsdatum2016-aug.-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJimmy Jensen (Handledare) & Peter Jönsson (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • personlighet
  • femfaktorteorin
  • big five
  • löpning
  • ultralöpare
  • cykling
  • vasaloppet
  • självskattning
  • öppenhet
  • extraversion.

  Citera det här

  '