Personlighet, mellangruppskontakt och fördomar om thailändska minoritetsgrupper

 • Daniel Skog

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Undersökningens utgångspunkter finns i Gordon W. Allports kontaktteori gällande kontakt mellan grupper och även Theodor W. Adornos teori angående den auktoritära personligheten. Studien undersökte på vilket sätt auktoritär personlighet påverkar en majoritetsgrupps direkta- och indirekta kontakt med minoritetsgrupper samt majoritetsgruppens fördomar. De två grupper som berördes var majoritetsgruppen thailändare och minoritetsbefolkning i provinsen Chiang Rai i norra Thailand. En enkätstudie genomfördes på elever av majoritetsgruppen vid Mae Fah Luang University (N=44). En svag korrelation mellan högre auktoritära värden och låga kontaktvärden påträffades men var inte signifikant. Ingen signifikant korrelation påträffades mellan gruppkontakt och fördomar. Ingen signifikant korrelation påträffades mellan auktoritära värden och fördomar.

  Tilldelningsdatum2010-jan.-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMåns Holgersson (Handledare) & Georg Stenberg (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Citera det här

  '