Personlighet och Health Locus of Control
: en korrelationsstudie med deltagare från Sverige och Tyskland

 • Maria Svensson
 • Anette Håkansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I denna studie har undersökts personlighet och Health Locus of Control hos 56 kvinnor och män i åldrarna 18 till 65 år, där 30 var svenskar och 26 var tyskar. Undersökningens frågeställning var: Är en eller fler personlighetsdimensioner i Fem-Faktor-modellen relaterade till i vilken utsträckning en individ har Internality, Powerful others eller Chance Health Locus of Control. En NEO-PI enkät och ett Multi dimensionella Health Locus of Control-skalan-formulär administrerades. Resultatet från undersökningen kunde påvisa en signifikant korrelation mellan Openess to Experience och Powerful Others Health Locus of Control samt Conscientiousness och Powerful Others Health Locus of Control. En signifikant skillnad mellan svenskar och tyskar beträffande Powerful Others kunde också påvisas. Resultaten diskuteras utifrån att det kan vara andra faktorer än personlighet, som styr varje människas Health Locus of Control

   

  Tilldelningsdatum2011-sep.-26
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCamilla Siotis (Handledare) & Monica Bredefeldt (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • health locus of control
  • fem-faktor-modellen
  • hälsa

  Citera det här

  '