Personlighetens inverkan på aktivt och passivt jobbsökande, karriärambition och arbetstillfredställelse

 • Ulf G Lundgren

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Tidigare forskning har riktat begränsad uppmärksamhet mot hur personlighet påverkar jobbsökande för akademiker i arbete och inga studier har fokuserat på skillnaden mellan aktivt och passivt jobbsökande. Denna enkätbaserade studie som undersökt universitetsutbildade ekonomer och ingenjörer med 5-25 års erfarenhet, visade att karriärambition medierade aktivt jobbsökande för personlighetsdimensionerna öppenhet, samstämmighet och extraversion och gav också tydliga belägg för att aktivt jobbsökande har lägre grad av arbetstillfredställelse, och högre grad av karriärambition, samstämmighet och extraversion, jämfört med passivt jobbsökande. Dessa rön ger en mera nyanserad bild av konsekvenser av olika rekryteringsstrategier och utgör en utgångspunkt för fördjupade studier beträffande passivt jobbsökande.

  Tilldelningsdatum2014-aug.-07
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePia Rosander (Handledare) & Peter Jönsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • personlighet
  • big five
  • öppenhet
  • samstämmighet
  • extraversion
  • neuroticism
  • karriärambition
  • arbetstillfredställelse
  • aktivt jobbsökande
  • passivt jobbsökande

  Citera det här

  '