Personlighetens roll för självförtroendet

 • Jessica Hörnebrant

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Har personligheten och genus någon inverkan på självförtroendet hos individer? Studien genomfördes som en kvantitativ undersökning och en enkät som omfattade tre skalor för personlighet och en skala för självförtroendet. De tre personlighetsvariablerna hämtades ur Goldbergs ”the five factor model”. De bestod av openess, neuroticism och extraversion. De fyra skalorna bestod i sin tur av vardera 10 frågor och påståenden. 38 personer deltog i studien, varav 23 kvinnor och 15 män i åldrarna 14-73. Resultaten visade signifikant samband mellan extraversion och självförtroende men ingen signifikant skillnad mellan genus framkom.

  Tilldelningsdatum2005-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '