Physiochemical Analysis and Sensory Evaluation of Scanian Rapeseed Oils

  • Shahram Sarlak

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkEngelska
HandledareViktoria Olsson (Handledare), Tannaz Ghaffarzadegan (Handledare) & Elisabet Rothenberg (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i Mat- och måltidsvetenskap

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Livsmedelsvetenskap (40103)

Citera det här

'