Pilotskolan på en alternativ marknad
: Vad har VD:ns ägande för påverkan på företagets prestation på en alternativ marknad?

 • Kevin Lundberg
 • Anton Fors

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Pilotskolan är ett välkänt begrepp bland investerare och är kopplat till ett stort VD-ägande. Ett stort VD-ägande kan fungera som ett signalvärde till övriga aktieägare att VD:n tror på bolaget. Denna studies syfte är att undersöka vad VD:ns ägande har för påverkan på företagets prestation på en alternativ marknad. Studien genomfördes med en arkivstudie, följt av en multipel regressionsanalys. Resultatet visar att VD:ns ägarandel har en svagt positiv påverkan på företagets prestation på en alternativ marknad, men sambandet är dock inte statistiskt säkerställt. Den här studien bidrar med nytta till samhället genom ny kunskap om vad VD:ns ägarandel har för påverkan på företagets prestation på en alternativ marknad i form av Nasdaq First North Stockholm, samt huruvida pilotskolan följs eller inte på denna marknad.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareEmil Numminen (Handledare), Martin Abrahamsson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Bank och finans

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • VD
 • ägande
 • företagsprestation
 • alternativ marknad
 • pilotskolan
 • Tobin’s q

Citera det här

'