Piotroski som investeringsstrategi
: Test och utveckling av F_SCORE

 • John Johannesson
 • Jacob Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Följande examensarbete använder en fundamental investeringsstrategi framtagen av Piotroski (2000) som benämns F_SCORE. Strategin har sin utgångspunkt i finansiella rapporter gällande företag med höga book-to-market. Syftet med studien är att testa modellen för den amerikanska marknaden under åren 1998–2015, samt utveckla den. Det första testet använder ursprungsmodellen under den angivna tidsperioden. I nästa steg utvecklas modellen genom att hänsyn tas till respektive nyckeltals korrelation med avkastning som Piotroski (2000) visat existerar. Testet visade att F_SCORE överträffar marknaden under den valda tidsperioden. I den utvecklade modellen gick det att öka avkastningen ytterligare. Resultatet visar att det går att öka den marknadsjusterade avkastningen med i genomsnitt 24,7 % per år. Den utvecklade modellen genererar därmed en bättre marknadsjusterad avkastning än Piotroskis originalmodell.

  Tilldelningsdatum2019-juni-27
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnamaria Cociorva (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Nyckelord

  • fundamental analys
  • värdeaktier
  • effektiva marknadshypotesen
  • piotroski
  • f_score

  Citera det här

  '