Plackavlägsnande effekt
: jämförelse mellan manuell och elektrisk tandborste

 • Erkan Kösedag

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Munhälsan är en viktig del av allmänhälsan som kan påverka livskvaliteten. Plack har betydelse för munhälsan och kan vara en bidragande faktor till utveckling av parodontala sjukdomar och karies. Syftet med litteraturstudien var att jämföra den plackavlägsnande effekten med användning av manuell och elektrisk tandborste.

  Studien utfördes som en allmän litteraturstudie och materialet samlades in genom sökning av vetenskapliga artiklar i databasen Pub Med. Sökorden var ”dental plaque”, ”plaque”, ”dental biofilm”, ”electric toothbrush”, ”power toothbrush” och ”manual toothbrush”.

  Resultatet baserades på en sammanställning av 15 vetenskapliga artiklar. Elektrisk och manuell tandborstes plackavlägsnande effekt jämfördes mellan olika grupper som patienter med fast ortodontisk apparatur, patienter med parodontit och gingivit, tandläkarstudenter, barn, unga och vuxna individer. Resultaten visade att elektrisk tandborste hade bättre plackavlägsnande effekt än manuell tandborste inom alla grupper.

  Slutsatsen är att elektrisk tandborste har bättre plackavlägsnande effekt än manuell tandborste, vilket även stödjer studiens hypotes.

   

  Tilldelningsdatum2014-juni-18
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCarina Mårtensson (Handledare) & Pia Andersson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

  Nyckelord

  • munhygien
  • munhälsa
  • plackkontroll
  • tandborste

  Citera det här

  '