Pojkar i en kvinnodominerad skolvärld

 • Anna-Carin Berntsson
 • Maria Roskvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att undersöka om pojkar och flickor är olika, hur de olikheterna i så fall yttrar sig samt hur lärare bemöter dem. Vår målgrupp är elever mellan sex och tolv år. Eftersom ämnet är omfattande har vi valt att främst fokusera på pojkar i skolan. I litteraturdelen sammanfattar vi olika författares teorier i frågan. Undersökningen grundar sig på observationer av barngrupper i olika lärandesituationer samt intervjuer med pedagoger på två grundskolor. Resultat är att pojkar och flickor är olika och uppsatsen innehåller även lösningar på hur man kan arbeta med olikheterna. Vår förhoppning med uppsatsen är att öka kunskapen om pojkars och flickors behov och beteenden i skolan.

  Tilldelningsdatum2006-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '