Pojkar kan också ha baddräkt
: en studie om pedagogers tankar kring traditionella könsmönster

 • Madelene Möllerström
 • Emelie Ohlsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  En studie som tar stöd av utvecklingspsykologiska teorier och är baserad på intervjuer på en F-5 skola. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger förhåller sig till traditionella könsmönster och hur de arbetar för att bryta dessa mönster. Lgr11 säger att skolan ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster och detta är undersökningens bakgrund. Det empiriska materialet består av intervjuer med fem pedagoger som har olika utbildningar – förskollärare, grundskollärare och fritidspedagoger, men samtliga arbetar på samma skola. Vår slutsats är att arbete mot traditionella könsmönster sker varje dag och det är de små utmaningarna för barnens föreställningar som spelar stor roll i deras utveckling. Resultatet visar även att pedagoger som vi har intervjuat gärna skulle vilja bli observerade i sin yrkesroll för att kunna utveckla sina arbetsmetoder kring traditionella könsmönster.

  Tilldelningsdatum2012-maj-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareChristoffer Dahl (Handledare) & Lennart Leopold (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)
  • Genusstudier (50902)

  Nyckelord

  • genus
  • grunskolans tidigare år
  • traditionella könsmönster
  • genusforskning
  • genushistorik

  Citera det här

  '