Pojkar och flickors fysiska aktivitet på fritidshemmet
: En kvalitativ studie ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv

  • Adam Johansson
  • Hannah Sjölin

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Studien är av kvalitativ art och syftar till att undersöka hur lärare i fritidshem beskriver skillnader mellan pojkar och flickors fysiska aktivitet på fritidshemmet. Studiens bakgrund grundar sig i det försämrade hälsoläget bland barn och unga som rör sig i mindre utsträckning än rådande rekommendationer. Tidigare forskning visar på att flickor är mindre fysiskt aktiva i skolan och på fritiden än vad pojkar är. För att undersöka om dessa strukturer återfinns även på fritidshemmet har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med lärare i fritidshem som ger sina beskrivningar av pojkar och flickors fysiska aktivitet. Studiens teoretiska perspektiv är socialkonstruktivism samt genusordning. Resultatet visar att lärarnas beskrivningar av pojkar och flickors fysiska aktivitet på fritidshemmet skiljer sig åt. Bland annat beskrivs pojkarna som mer fysiskt aktiva och därtill föredrar pojkar och flickor olika typer av fysiska aktiviteter. De strukturer som synliggjorts i tidigare forskning kunde även noteras på fritidshemmet. Slutligen understryker studien behovet av att utmana och omdefiniera traditionella könsmönster inom fysisk aktivitet på fritidshemmet.
Tilldelningsdatum2023-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareThomas Clementson (Handledare), Charlotte Tullgren (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • fritidshem
  • lärare i fritidshem
  • fysisk aktivitet
  • genus
  • sport

Citera det här

'