Pojkar och flickors lek utomhus i förskolan
: En studie om pedagogers inställning till konstruktion av könsroller

 • Cecilia Svensson
 • Arta Selmani

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Studiens syfte är att undersöka pedagogers inställning till vad leken och leksakerna har för roll för pojkar och flickors utveckling av sin könsroll samt vad pojkar och flickor leker för lekar och vilka leksaker de använder sig av. I uppsatsen finns envetenskaplig bakgrund där olika begrepp som är centrala för studien kommer att belysas med hjälp av olika teorier. Vi har intervjuat nio pedagoger där åtta var kvinnor och en var man för att ta reda på pedagogernas inställning till vilken roll leken och leksakerna har för pojkar och flickors utveckling av sin könsroll, det har också observerats en barngrupp för att kunna se vad pojkar och flickor leker med för leksaker och lekar. Dessa metoder användes för att få svar på frågeställningarna som är; Hur resonerar pedagoger kring leken och leksakernas roll för pojkar och flickors utveckling av sin könsroll? samt Vilka typer av lekar och leksaker leker pojkar och flickor åt utomhus? Sammanfattningsvis visar studien på att pedagogernas förhållningssätt och hur de introducerar leksaker påverkar hur och vad barnen väljer att leka med för leksak eller vilken lek de leker. Resultaten visade även att flickor och pojkar leker med samma leksaker men att det självklart även sker att pojkar leker med typiska pojkleksaker och flickor leker med typiska flickleksaker. Detta var något som pedagogerna ansåg att man skulle respektera då det finns vissa traditionella könsmönster som visar på hur flickor och pojkar ska vara och bete sig.

  Tilldelningsdatum2011-feb.-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMagnus Blixt (Handledare) & Charlotte Tullgren (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • genus
  • leksaker
  • lek
  • flickor
  • pokjar
  • utomhuspedagogik

  Citera det här

  '