Police officers’ and police students’ beliefs about deception in the framework of the Truth-Default Theory

  • Daniel Malmgren

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2021-juni-24
OriginalspråkEngelska
HandledareJimmy Jensen (Handledare) & Tobias Johansson (Examinator)

Kurser och ämnen

  • Psykologi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Psykologi (50101)

Citera det här

'