Polisers upplevelser kring debriefing

 • Annelie Berntsson
 • Erik Svenzén

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien syftade till att undersöka polisers upplevelse kring debriefing. Studien undersökte hur polismyndigheten i Skåne län arbetar med debriefing och vad de kan utveckla samt förbättra. Litteraturgenomgången tar upp de sju olika faser som debriefing kretsar kring samt vilka förutsättningar som bör råda för att en debriefing ska kunna hållas. Studien är av kvalitativ art, fyra intervjuer med två kvinnor och två män genomfördes. Urvalspersonerna var två erfarna poliser samt två relativt nyutexaminerade poliser, förutsättningen var att de genomgått debriefing. Urvalet gjordes för att se eventuella skillnader i tankesätt och handling. Studien resulterade i att det fanns skillnader, det finns tankesätt som bör implementeras till hela organisationen. Överlag följer polismyndigheten rekommenderade handlingssätt som litteraturen presenterar. Polismyndigheten bör klargöra begrepp exempelvis genom att sammanställa information om begreppen defusing och debriefing samt göra en folder om stress och stresshantering som poliser kan ta del av.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '