Politeness Strategies in English Adjacency Pairs
: A Gender Differentiated Study on Greetings, Compliments and Directives

 • Yan Xia

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2011-feb.-14
  OriginalspråkEngelska
  HandledareAnna Ekström (Handledare) & Carita Lundmark (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Engelska

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Studier av enskilda språk (60202)

  Citera det här

  '