Political bias in hiring
: people consider political opponents as less hireable than others without weighting criteria to justify why

  • Karin Wiberg

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2019-juni-17
OriginalspråkEngelska
HandledareÖyvind Jörgensen (Handledare) & Jimmy Jensen (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i psykologi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Tillämpad psykologi (50102)

Citera det här

'