Populärkulturens roll i förskolan
: intervjuer med två pedagoger

 • Emma Aleheim
 • Susan Ekström

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Studien handlar om populärkulturens roll i förskolan. Syftet var att ta reda på hur pedagogerna säger sig använda populärkultur i förskolans pedagogiska verksamhet och vilken attityd pedagogerna har till populärkultur i den fria leken. Vi har undersökt två pedagogers attityd till populärkultur och vi använde oss av intervjuer för att besvara våra problemformuleringar. Studiens resultat tyder på att populärkulturen är accepterad och får utrymme i både den pedagogiska verksamheten och i den fria leken, om än i olika mån. Pedagogerna ger uttryck för att de lyssnar på barnen och att det är barnens intresse som ska styra verksamheten. De ger då uppfattningen att populärkultur kan tillhöra barns intresse, men de ger inte intrycket att populärkulturen måste finnas på förskolan.

  Tilldelningsdatum2012-juli-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareChristoffer Dahl (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • förskolan
  • lek och medier
  • populärkultur
  • sociokulturellt perspektiv

  Citera det här

  '