Possible Factors Affecting Women’s Conversational Style 
: An Investigation of Hedges Used by Women in the American TV-series Desperate Housewives

 • JIA LIU

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2011-feb.-14
  OriginalspråkEngelska
  HandledareAnna Ekström (Handledare) & Carita Lundmark (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Engelska

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Studier av enskilda språk (60202)

  Citera det här

  '