Potatisfibers inverkan på bröd
: hur påverkas deg och bröd av potatisfiberns malningsgrad?

 • Emma Rothman
 • Jakob Erlandsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Introduktion: Potatisfibern utgör ca 1 % av potatisens vikt och är en restprodukt vid tillverkningen av potatisstärkelse. Idag tillsätter flera välkända livsmedelsföretag potatisfiber i sina produkter. Den främsta anledningen till detta är för att fibern kan binda vätska 7–12 gånger sin egen vikt vilket kan ge en ekonomisk fördel.

  Syfte: Syftet med studien är att jämföra hur grovmalen respektive finmalen potatisfiber påverkar utvalda egenskaper i degen och brödet med särskilt fokus på brödets lagringsstabilitet.

  Metod:

  • Pilottester
  • Observationer av degegenskaper
  • Mätning av vätskeförlust och brödvolym
  • Instrumentell färgmätning med en kolorimeter
  • Sensorisk bedömning av lagringsstabilitet

   

  Resultat: Pilottester av båda malningsgraderna av potatisfibern visade att vid en jämförelse av olika förbehandlingar så som skållning, blötläggning och tillsats direkt i degen, gav direkt tillsats av potatisfiber i degen flest fördelar, främst gällande mjukheten i degen. Vid observationen fanns en synlig färgskillnad mellan bröden med tillsatts potatisfiber och referensbrödet men detta säkerställdes inte vid den instrumentella färgmätningen. Brödens volym och vattenhållande förmåga påverkades inte av tillsats av potatisfiber. Den sensoriska bedömningen visade en upplevd torrhetskänsla för bröd med tillsatt potatisfiber (båda malningsgraderna) när det testades mot ett referensbröd. Den finmalda fibern påverkade lagringsstabiliteten mer än den grovmalda fibern gjorde.

   

  Slutsats: Malningsgraden gav inga märkbara skillnader på de utvalda deg- och brödegenskaperna. Potatisfiber hade inte tillräckligt stor påverkan på deg eller bröd för att antas vara lönsam att tillsätta vid brödbakning.

  Tilldelningsdatum2019-aug.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCaroline Lindö (Handledare) & Viktoria Olsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Gastronomiprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Livsmedelsteknik (21101)

  Nyckelord

  • brödbakning
  • degegenskaper
  • fiberfunktion i bröd
  • malningsgrad
  • potatisfiber
  • skillnadstest
  • staling

  Citera det här

  '